ნათია ლაზაშვილი 9-საათიან "კურიერს" წაიყვანს

"რუს­თა­ვი 2"-ის მთა­ვა­რი სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბის წამ­ყვა­ნი ნა­თია ლა­ზაშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა. ამის შე­სა­ხებ სა­ა­გენ­ტო sova.news წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს. თუმ­ცა, ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი პა­ა­ტა სა­ლია არ ადას­ტუ­რებს აღ­ნიშ­ნულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას და ამ­ბობს, რომ ყვე­ლა სი­ახ­ლეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ეთე­რის გას­ვლის შემ­დეგ გა­ი­გებს.

ლა­ზაშ­ვი­ლი ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის და­ფუძ­ნე­ბი­დან მუ­შა­ობ­და "რუს­თა­ვი 2"-ში, ის 1995-2006 წლებ­ში უძღვე­ბო­და არ­ხის მთა­ვარ სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბას. 2006 წელს მან ტე­ლე­კომ­პა­ნია და­ტო­ვა სხვა წამ­ყვან ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან ერ­თად.