"ჯორჯიან მანგანეზმა" ანგარიში წარადგინა

"ჯორჯიან მანგანეზმა" ანგარიში წარადგინა

 კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, მას შემდეგ რაც თანამშრომლები გაიფიცნენ, მოეწყო საწყობები და მადნის გადამამუშავებელი ახალი ქარხანა, მძიმე ეკოლოგიური პრობლემების გამო ქალაქის ტერიტორიაზე აიკრძალა მადნით დატვირთლი მანქანების გადაადგილბა და მოეწყო ახალი სარკინიგზო გზა.

ქალაქში არსებული მძიმე ეკოლოგიური პრობლემის აღმოსაფხვრელად შეიძინეს რვა ერთეული სპეციაური ავტომანქანა და მიმდინარეობს ქალაქ-დასუფთავებით სამუშაოები.