გრძელდება სასურსათო ამანათების დარიგება

გრძელდება სასურსათო ამანათების დარიგება.

ამანათები აჭარის მთავრობის მიერ მომზადდა და გადაეცემა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. მათ შორის 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს, მარტოხელა პენსიონერებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს.

(NS)